51

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Dzieki o to mi chodzilo, nie wiedzialem na ile samo lede potrzebuje kozystac z dysku.

52

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Mam problem, wgrałem ten obraz
luci-17.01-snapshot-r3491-889638c-x86-64-apu-combined-ext4.img
i nie mam luci na nim. W sensie pakiety są zainstalowane ale luci nie startuje.
Lede dziala ok.

53

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Pokaż polecenia:

ps
netstat -apn

I co wyświetla przeglądarka?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

54

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

root@LEDE:~# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root     13356 S    /sbin/procd
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW   [kworker/0:0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    7 root         0 SW   [rcu_sched]
    8 root         0 SW   [rcu_bh]
    9 root         0 SW   [migration/0]
   10 root         0 SW   [migration/1]
   11 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   13 root         0 SW<  [kworker/1:0H]
   14 root         0 SW   [migration/2]
   15 root         0 SW   [ksoftirqd/2]
   17 root         0 SW<  [kworker/2:0H]
   18 root         0 SW   [migration/3]
   19 root         0 SW   [ksoftirqd/3]
   20 root         0 SW   [kworker/3:0]
   21 root         0 SW<  [kworker/3:0H]
   24 root         0 SW<  [perf]
  195 root         0 SW<  [writeback]
  197 root         0 SW<  [crypto]
  198 root         0 SW<  [kintegrityd]
  199 root         0 SW<  [bioset]
  201 root         0 SW<  [kblockd]
  289 root         0 SW<  [ata_sff]
  396 root         0 SW   [kworker/3:1]
  400 root         0 SW   [kworker/0:1]
  420 root         0 SW   [kswapd0]
  421 root         0 SW<  [vmstat]
  492 root         0 SW   [fsnotify_mark]
  511 root         0 SW<  [pencrypt]
  513 root         0 SW<  [pdecrypt]
  537 root         0 SW<  [acpi_thermal_pm]
  573 root         0 SW<  [bioset]
  576 root         0 SW<  [bioset]
  579 root         0 SW<  [bioset]
  582 root         0 SW<  [bioset]
  585 root         0 SW<  [bioset]
  588 root         0 SW<  [bioset]
  591 root         0 SW<  [bioset]
  594 root         0 SW<  [bioset]
  613 root         0 SW   [scsi_eh_0]
  614 root         0 SW<  [scsi_tmf_0]
  617 root         0 SW   [scsi_eh_1]
  618 root         0 SW<  [scsi_tmf_1]
  637 root         0 SW   [scsi_eh_2]
  638 root         0 SW<  [scsi_tmf_2]
  641 root         0 SW<  [bioset]
  645 root         0 SW   [kworker/u8:5]
  653 root         0 SW   [kworker/2:1]
  666 root         0 SW   [scsi_eh_3]
  667 root         0 SW<  [scsi_tmf_3]
  689 root         0 SW   [kworker/1:1]
  700 root         0 SW   [kworker/1:2]
  704 root         0 SW   [irq/16-mmc0]
  709 root         0 SW   [kworker/2:2]
  724 root         0 SW<  [ipv6_addrconf]
  752 root         0 SW<  [deferwq]
  753 root         0 SW<  [ext4-rsv-conver]
  839 root         0 SW<  [kworker/1:1H]
  840 root         0 SW<  [kworker/2:1H]
  857 root         0 SW<  [kworker/0:1H]
  860 root         0 SW<  [kworker/3:1H]
1101 root      8980 S    /sbin/ubusd
1112 root      2712 S    /sbin/askfirst /usr/libexec/login.sh
1113 root      2712 S    /sbin/askfirst /usr/libexec/login.sh
1302 root         0 SW<  [cfg80211]
1702 root      7036 S    /sbin/logd -S 64
1711 root     13228 S    /sbin/rpcd
1760 root     15512 S    /sbin/netifd
1798 root     11220 S    /usr/sbin/odhcpd
1925 root      2884 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2015 root      4872 S    /usr/sbin/smbd -F
2016 root      4928 S    /usr/sbin/nmbd -F
2093 root      3060 S    /usr/sbin/ntpd -n -N -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p 0.
2403 dnsmasq   2940 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg02411c
2504 root      3000 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2505 root      3068 S    -ash
2606 root     23812 S    /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r LEDE -x /cgi-bin -u /
2624 root         0 SW   [kworker/u8:0]
2628 root      3000 R    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2629 root      3068 S    -ash
2704 root      3060 R    ps

root@LEDE:~# netstat -apn
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 192.168.1.1:139         0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      2403/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1925/dropbear
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 192.168.1.1:445         0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 192.168.1.1:22          192.168.1.205:50251     ESTABLISHED 2504/dropbear
tcp        0    160 192.168.1.1:22          192.168.1.205:50717     ESTABLISHED 2628/dropbear
tcp        0      0 ::1:139                 :::*                    LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      2403/dnsmasq
tcp        0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1925/dropbear
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 ::1:445                 :::*                    LISTEN      2015/smbd
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           2403/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           2403/dnsmasq
udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 192.168.1.1:137         0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 192.168.1.1:138         0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:47651           0.0.0.0:*                           2093/ntpd
udp        0      0 :::53                   :::*                                2403/dnsmasq
udp        0      0 :::547                  :::*                                1798/odhcpd
raw        0      0 ::%25:58                ::%32522:*              58          1798/odhcpd
raw        0      0 ::%25:58                ::%32522:*              58          1798/odhcpd
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       1113 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       1648 2016/nmbd           /var/nmbd/unexpected
unix  7      [ ]         DGRAM                      3301 1702/logd           /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                      1568 1760/netifd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2166 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2176 1711/rpcd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1857 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                      2179 1760/netifd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       3303 1702/logd
unix  2      [ ]         DGRAM                      3234 1101/ubusd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2195 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED        245 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                      2163 1/procd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       3637 2606/uhttpd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1214 1798/odhcpd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2181 1760/netifd
unix  2      [ ]         DGRAM                      3403 1798/odhcpd
unix  2      [ ]         DGRAM                      1785 2403/dnsmasq
unix  2      [ ]         DGRAM                      2226 1925/dropbear
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED        262 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       3236 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED        152 1/procd

Przeglądarka wyświetla ERR_EMPTY_RESPONSE

55

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Wszystko masz na swoim miejscu. Wpisz w przeglądarce bezpośrednio https://192.168.1.1, w trybie prywatnym.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

56

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

To samo hmm

57

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Musi działać. Pokaż wynika logread po tym jak próbowałeś wywołać gui w przeglądarce.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

58 (edytowany przez pstr 2017-09-01 20:07:13)

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Jaja z maszyny wirtualnej działa.
W logread nic nie ma

Thu May 19 03:00:40 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[2403]: read /etc/ethers - 0 addresses
Thu May 19 03:00:41 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[2403]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.205 bc:5f:f4:4a:28:c4
Thu May 19 03:00:41 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[2403]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.205 bc:5f:f4:4a:28:c4 PC
Thu May 19 03:00:59 2016 kern.notice kernel: [   41.393880] random: nonblocking pool is initialized
Thu May 19 03:01:10 2016 authpriv.info dropbear[2425]: Child connection from 192.168.1.205:50161
Thu May 19 03:01:15 2016 authpriv.notice dropbear[2425]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.205:50161
Thu May 19 03:04:04 2016 authpriv.info dropbear[2425]: Exit (root): Exited normally
Thu May 19 03:04:10 2016 authpriv.info dropbear[2504]: Child connection from 192.168.1.205:50251
Thu May 19 03:04:20 2016 authpriv.notice dropbear[2504]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.205:50251
Thu May 19 03:04:26 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:09:02 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:12:29 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:16:45 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:26:25 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:33:49 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:38:46 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:47:10 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:51:40 2016 authpriv.info dropbear[2628]: Child connection from 192.168.1.205:50717
Thu May 19 03:51:46 2016 authpriv.notice dropbear[2628]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.205:50717
Thu May 19 03:53:55 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 04:03:41 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 04:08:14 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan

59

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Zmień przeglądarkę...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

60 (edytowany przez pstr 2017-09-01 20:55:35)

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Próbowałem już na firefox, edge, chrome wszędzie to samo.
Winny antywirus nie puszczał strony, szkoda że nie wyświetlał komunikatu że tak robi.
Dzięki za pomoc.

61

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Wgrałem obraz na dysk 32GB ... i mam może tendencyjne pytanie ...
Czy da się zagospodarować resztę pojemności dysku? Obecnie widzę jakieś dwie partycje łącznie około 300MB..

62

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Tak, podłącz dysk pod zwykłego linuksa/windowsa np. przez gparted zmień rozmiar partycji na cały dysk. Obrazy openwrt domyślnie mają ustawioną wielkość partycji na ok 250MB.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

63

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Hej, jest szansa na obraz luci dla APU z jakimś nowszym kernelem ?
Chciałem potestować WireGuard ale rzuca się przy instalacji o
Cannot satisfy the following dependencies for wireguard:
*      kernel (= 4.4.116-1-c315b9401638784f4e4c9ee9e73392c6)

64

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

weź od Cezarego cały obraz na maszynkę. Jest kmod-wireguard pod kernel 4.4.112
http://dl.eko.one.pl/lede/17.01-SNAPSHO … ts/x86/64/

* WR1043v1 16MB@64MB * || * WT3020-16MB * || * Xiaomi Miwifi Mini *
* E3276 HiLink + RTL2832 + IT9135 + Siano + EC103 *

65

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Wolał bym nie rezygnować z gui hmm

66

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

To zainstaluj wersję z luci http://dl.eko.one.pl/luci/lede/17.01-SN … ts/x86/64/ nie wiem czemu problemów szukasz...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

67

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Mam najnowszą r3825-28483d4, wersja jądra 4.4.79
jak robię:
opkg install ./kmod-wireguard_4.4.79\+0.0.20170115-1_x86_64.ipk
to dostaje to co wyżej:
Cannot satisfy the following dependencies for wireguard:
*      kernel (= 4.4.116-1-c315b9401638784f4e4c9ee9e73392c6)

68

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Masz zrobić

opkg update
opkg install kmod-wireguard

Tak po prostu. I coś mi się zdaje że ręcznie mieszałeś w repozytoriach. Bo co jak co a ja jeszcze kernela 4.4.116 nie kompilowałem dla x86.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

69

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

No rzeczywiście nie mam Twojego repozytorium na liście (nie pamiętam żebym to ruszał), dzięki poprawie.

70

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Witam.
W APU3 mam wpięty modem sierra MC7304.
Działa łączy ale chciałem wymusić na nim używanie band 7 (2600)
Przez picocom łącze się ale nie jestem w stanie nic zdziałać...
wklepuję at!dasband=35 i otrzymuję error

Czy są inne sposoby na wymuszanie częstotliwości

71

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

A nie AT!BAND jest dla tej sierry?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

72

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Jeżeli dobrze rozumiem to chyba potrzebuję najpierw odblokować (wklepać hasło) AT!ENTERCND aby dostać się do zaawansowanych komend dla tego modemu.
Myślałem że można to jakoś inaczej?

73

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

A to jest zaawansowana komenda? smile

Nie, każdy modem ma po swojemu ustawiane bandy, jeżeli manual mówi że masz zrobić tak to właśnie jest w taki sposób.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

74 (edytowany przez cityboy 2018-04-16 08:55:47)

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Znalazłem smile

AT!ENTERCND="A710"
AT!GBAND=0002000004400000,0000000000000040

I jestem podłączony do LTE2600 big_smile

Jeszcze jedno .. jak wymusić połączenie z konkretnym nadajnikiem  (Cell ID)?

75

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Mało który modem posiada taką możliwość. Szukaj po dokumentacji czy w ogóle ta sierra coś takiego potrafi.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.