6 TD8970 jako AP client

przez xury

10 Dwa IP na WANie

przez xury

11 Clavister R33

przez xury

14 Config.seed

przez xury