4 TD8970 jako AP client

przez xury

8 Dwa IP na WANie

przez xury

9 Clavister R33

przez xury

12 Config.seed

przez xury