Polecenia powodujące przejście dysku USB w stan uśpienia
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Wiele współczesnych router wyposażonych jest w port USB do którego można podłączyć zewnętrzny dysk. Ponieważ nie jest on nonstop używany, często zadawane jest pytanie jak uśpić dysk. Oto polecenia które mogą wprowadzić dysk w stan uśpienia.

UWAGA1: Nie wszystkie dyski da się uśpić. Może to zależeć od elektroniki kieszeni dysku.
UWAGA2: jako parametr podaje się dysk (sda) nie partycję (sda1)

hd-idle    # opkg update
    # opkg install hd-idle

Konfiguracja zawarta jest w pliku /etc/config/hd-idle. Należy przestawić odpowiednie opcje pamiętając o włączeniu opcji enabled!


    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].disk=sda
    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].enabled=1
    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].idle_time_unit=minutes
    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].idle_time_interval=10
    # uci commit hd-idle
    # /etc/init.d/hd-idle enable
    # /etc/init.d/hd-idle start

W/w konfiguracja ustawia czas uśpienia dysku na 10 min.

hdparm    # opkg update
    # opkg install hdparm

Usypianie dysku jest jednym z parametrów tego programu, do wywołania np. w postaci


    # hdparm -S 120 /dev/sda

Parametr przyjmuje różne interwały czasowe - od 1 do 240 jest to przedział 5s, czyli 120 daje 600s czyli 10min.
Polecenie można uruchamiać przy starcie systemu np. w pliku /etc/rc.local.

sdparm    # opkg update
    # opkg install sdparm

Włączenie usypiania:


    # sdparm --set SCT=6000 -6 /dev/sda

Czas liczony jest *100 czyli 6000 daje czas uśpienia dysku na 10 min.

Czasami można normalnie zatrzymać dysk poleceniem


    # sdparm command=stop /dev/sda