Tworzenie wirtualnego interfejsu WAN
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

W routerach jest zwykle klika interfejsów RJ45. Jednakże czasami istnieje potrzeba stworzenie dodatkowego portu, "wirtualnego" z innym adresem mac, bazując na jednym z fizycznych portów. Przykład takiego zastosowania można znaleźć w niektórych usługach TPSA (teraz: Orange), gdzie dostajemy pewną pulę adresów IP i z pewnych powodów chcielibyśmy skojarzyć niektóre z nich z innymi adresami MAC. W tym przypadku przychodzi z pomocą moduł kmod-macvlan.

Instalacja    # opkg update
    # opkg install ip
    # opkg install kmod-macvlan

Konfiguracja    # ip link add link eth1 eth2 type macvlan
    # ifconfig eth2 hw ether 01:02:03:04:05:06

Powyższe linie można wpisać do skryptów startowych. eth1 jest tutaj fizycznym portem RJ45, eth2 - nowym wirtualnym który tworzymy. Po tej czynności dostępny jest następny interfejs (można go zobaczyć poleceniem ifconfig -a).

Dalsza konfiguracja może być wykonana przy pomocy pliku /etc/config/network, np.


    config 'interface' 'wan2'
        option 'ifname' 'eth2'
        option 'proto' 'dhcp'
        option 'defaultroute' '0'
        option 'peerdns' '0'
        option 'gateway' '0.0.0.0'

lub "ręcznie":


    # ifconfig eth2 192.168.1.234 up

czy


    # udhcpc -i eth2