Informacja o statusie połączenia 3G
Ostatnia zmiana: 2016-04-24 19:22

Celem projektu jest graficzna wizualizacja statusu modemu USB 3G/LTE (połączenia komórkowego) przez stronę www. Poniżej zaprezentowano przykładowy zrzut ekranu:Sam projekt w całości napisany został jako skrypty shella i wykorzystuje komponenty standardowo dostępne w normalnej instalacji OpenWrt. Nie jest zależny od konkretnej platformy sprzętowej więc powinien działać na każdym urządzeniu wspieranym przez OpenWrt, zależy za to od kilku zewnętrznych pakietów.
Działa z większością modemów 3G/LTE na USB, modułami minipcie oraz telefonami/smartfonami podłączonymi na kablu USB, wykorzystując interfejs szeregowy. Działa także z modemami Huawei HiLink (działającymi jako karta sieciowa).

Jeżeli po uruchomieniu są problemy z wyświetlaniem danych - proszę po odpowiednim ustawieniu urządzenia (patrz konfiguracja) wykonać program


    # 3ginfo-test

a następnie to co wypisał na ekranie przesłać na mój adres email: "cezary (at) eko.one.pl" z informacją o nazwie i typie modemu. Dziękuję.

For english version, after install run


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].language=en
    # uci commit 3ginfo

Wymagania

Program wymaga do działania urządzenia potrafiącego zwracać informacje przy pomocy komend AT. Ponieważ zwykle taki modem wykorzystywany jest także do połączenia sieciowego, wymagane jest istnienie drugiego interfejsu ("diagnostycznego") który umożliwi komunikację z modemem niezależnie od nawiązanego połączenia. Nie wszystkie urządzenia mogą zwracać użyteczne informacje, w związku z tym część parametrów może nie być dostępna.

Instalacja

Należy zainstalować pakiet 3ginfo:


    # opkg update
    # opkg install 3ginfo
    # /etc/init.d/3ginfo enable
    # /etc/init.d/3ginfo start

Jeżeli potrzebna jest tyko wersja tekstowa, bez interfejsu www to wystarczy zainstalować pakiet 3ginfo-text.


    # opkg update
    # opkg install 3ginfo-text

Pliki można zainstalować także "ręcznie", dostępny jest moim repozytorium pakietów. Aktualne źródła projektu dostępne są na moim githubie.

Jeżeli chcemy mieć obsługę SMSów należy dodatkowo zainstalować pakiet gnokii


    # opkg install gnokii

Jeżeli chcemy mieć obsługę wysyłania kodów USSD należy dodatkowo zainstalować pakiet ussd159 (nie jest to potrzebne do odbierania danych o limicie!)


    # opkg install ussd159

Do poprawnego działania niezbędne są też odpowiednie sterowniki do modemu. W ogólnym przypadku wystarczy


    # opkg install kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option

ale zależy to od konkretnego modelu modemu i być może trzeba zainstalować także kmod-usb-serial-sierrawireless lub kmod-usb-acm. Zobacz także wsparcie dla modemów GSM w OpenWrt.

Jeżeli używamy Gargoyle i wystarczy nam podstawowy zestaw informacji to zamiast w/w poleceń należy zainstalować sam dodatek:


    # opkg install plugin-gargoyle-3ginfo

Ma on mniej możliwości niż niezależne 3ginfo, ale także zajmuje mniej miejsca i integruje się z całym gui.

Konfiguracja

Plik konfiguracyjny zawarty jest w /etc/config/3ginfo. Możliwe opcje do ustawienia:

 • connect_button - opcjonalny, ustawienie na 0 powoduje brak wyświetlania przycisku połącz/rozłącz na stronie www
 • clf - opcjonalny, link do pliku z listą stacji BTS, pobraną z serwisu http://btsearch.pl (plik w formacie CLF 3.0 - HEX) - postać tekstowa lub archiwum GZ
 • device - wymagany, interfejs diagnostyczny modemu USB. Wartość pusta powoduje automatycznie wykrycie i przypisane pierwszego znalezionego portu (UWAGA: automat nie zawsze znajduje poprawny port). Dla modemów HiLink powinien tu zostać wpisany adres IP modemu (np. 192.168.8.1).
 • http_port - opcjonalny, port na którym będzie nasłuchiwał demon www (domyślnie 81)
 • language - opcjonalny, możliwość wyboru języka interfejsu (o ile istnieją odpowiednie pliki językowe). Obecnie obsługiwane języki: Polski (pl), Angielski (en), Włoski (it). Jeżeli nie został podany to przyjmowany jest en.
 • network - domyślnie ustawiony na wan; możliwość wyboru sekcji logicznej sieci z której będą odczytywane dane o połączeniu. Jeżeli nie jest ta opcja ustawiona to skrypt stara się wykryć na podstawie interfejsu określonego w device do jakiej sekcji w pliku /etc/config/network ma się odwołać.
 • pincode - opcjonalny, kod PIN do karty SIM
Opcje pincode można zostawić pustą o ile zostanie ona podana poprawnie w odpowiedniej sekcji pliku /etc/config/network. Należy ją zignorować, jeżeli karta SIM nie ma kodu PIN.

 • script - opcjonalny, skrypt realizujący pobranie danych o pozostałym limicie, obecnie dostępne są:
    cyfrowy_polsat: bieżące zużycie na postawie danych ze strony Cyfrowego Polsatu
    lycamobile_pdu: Lycamobile (dekodowanie wiadomości w PDU)
    mbank: mBank na kartę
    ofnk: Orange Free na Kartę
    ofnk2: Orange Free na Kartę (dla modemów zwracających wyniki w kodach hex - MF100)
    play_fresh: Play Fresh z Pakietami Internetowymi
    play_fresh2: Play Fresh z Pakietami Internetowymi (dla modemów zwracających wyniki w kodach hex - MF100)
    play_fresh_pdu: Play Fresh z Pakietami Internetowymi (dekodowanie wiadomości w PDU)
    tmobile_pdu: Blueconnect na kartę (dekodowanie wiadomości w PDU)
    virginmobile: VirginMobile
    virginmobile_pdu: VirginMobile (dekodowanie wiadomości w PDU)
    

Interfejs komunikacyjny

Jeżeli opcja device jest pusta (lub jej nie ma) program automatycznie wykryje pierwszy port na którym jest możliwa komunikacja z modemem i zapisze go w pliku konfiguracyjnym. Nie zawsze może to być właściwy port, w przypadku złego wykrycia lub w przypadku podłączenia większej ilości modemów właściwy port można ustawić poleceniami


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].device=/dev/ttyUSB1
    # uci commit 3ginfo

podając oczywiście odpowiednie urządzenie. Zwykle powinno podawać się ostatni z interfejsów należących do urządzenia (przykład: jeżeli modem zapewnia ttyUSB0, ttyUSB1 oraz ttyUSB2 podajemy ten ostatni, czyli /dev/ttyUSB2 - nie jest to niestety regułą). Dla urządzeń korzystających ze sterowników HSO powinno się podać /dev/ttyHSx (w zależności od posiadanego urządzenia), dla urządzeń CDC ACM zwykle jest to /dev/ttyACMx. Za "x" należy oczywiście podstawić odpowiedni numer interfejsu. Dla niektórych protokołów może to być także /dev/cdc-wdm0.

Jeżeli używamy modemu HiLink można wskazać adres IP modemu:


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].device=192.168.8.1
    # uci commit 3ginfo
    oraz pełną wersję programu wget
    # opkg install wget

Kod PIN

Aby program poprawnie działał, modem MUSI być zarejestrowany w sieci operatora. W przypadku kart posiadających kod PIN należy albo zdefiniować sekcję w pliku network i podać prawidłowy kod PIN, lub zdefiniować opcję pincode w pliku 3ginfo.
Ustawienie kodu pin:


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].pincode=1234
    # uci commit 3ginfo

Sekcja konfiguracyjna sieci

Jeżeli modem nie jest w sekcji wan, można dodatkowo wskazać nazwę logiczną sieci, aby odczytywać np. status połączenia:


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].network=wan2
    # uci commit 3ginfo

Limit danych

Po ustawieniu w/w opcji na głównym ekranie pojawi się link do podstrony z możliwością sprawdzenia pozostałego limitu danych.

Opcję ustawiamy podając odpowiednią nazwę skryptu, np.


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].script=virginmobile_pdu
    # uci commit 3ginfo

Skrypty znajdują się w katalogu /usr/share/3ginfo/scripts po instalacji pakietu 3ginfo.

Lista stacji BTS

3ginfo potrafi wyświetlać informacje o BTS do którego jest podłączony modem. Aby to było możliwe należy najpierw pobrać listę stacji ze strony http://beta.btsearch.pl/bts/export zaznaczając opcje jak poniżej (lub wybierając region/operatora stosowanie do potrzeb):Plik należy umieścić na routerze (uwaga: po zaznaczeniu wszystkich parametrów plik może się nie zmieścić do wewnętrznej pamięci flash routera, warto go umieścić np. na karcie SD w modemie), a następnie skonfigurować odpowiednią opcję:


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].clf='/mnt/sda1/26001-v3.0h.clf'
    # uci commit 3ginfo

lub


    # uci set 3ginfo.@3ginfo[0].clf='/tmp/26001-v3.0h.clf.gz'
    # uci commit 3ginfo

jeżeli mamy plik spakowany gzipem.

Testy

Informacja tekstowa

Wystarczy uruchomić program


    # 3ginfo

aby wyświetlić informacje w postaci tekstowej. Przykładowy wynik:


    root@OpenWrt:# 3ginfo
    Status: Rozlaczony
    Operator: Plus
    Tryb pracy: UMTS
    Sila sygnalu: 41%
    Urzadzenie: huawei E17X
    MCC MNC: 260 01
    LAC: 2B22 (11042)
    LCID: - (-)
    RNC: - (-)
    eNB: - (-)
    CID: A2BF (41663)
    CSQ: 13
    RSSI: -87 dBm

Jeżeli chcemy uzyskać wynik w innym formacie, wystarczy ręcznie zmienić plik /usr/share/3ginfo/status.txt.LANG, gdzie za LANG należy podstawić jedną z ustawionych wersji językowych (obecnie: pl, en lub it). Modyfikując w/w plik można w łatwy sposób uzyskać wynik w formie niezbędnej do dalszego przetwarzania danych.

Strona WWW

Program dynamicznie generuje stronę www przy pomocy której można odczytać parametry połączenia. Strona obsługiwana jest przez osobny proces serwera www nasłuchującego na porcie 81, czyli można odwołać się do niej wpisują w przeglądarkę adres routera z podanym portem, np. http://192.168.1.1:81.Wyświetlane informacje:

 • status połączenia: połączony/rozłączony - (pojawia się tylko jeżeli została zdefiniowana odpowiednia sekcja w /etc/config/network)
 • czas połączenia, ilość danych wysłanych i odebranych w sesji (pojawia się tylko jeżeli została zdefiniowana odpowiednia sekcja w /etc/config/network)
 • operator: nazwa operatora
 • tryb pracy: standard telefonii komórkowej (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+/LTE/CDMA)
 • siła sygnału: w skali procentowej (liczone liniowo wg CSQ: 0 - 0%, 31 - 100%)
 • wizualny wskaźnik siły sygnału - kolorowany wg schematu:
    0 - 29%: czerwony (-113:-95 dBm)
    30 - 45%: pomarańczowy (-93:-85 dBm)
    46 - 61%: żółty (-83:-75 dBm)
    62 - 100%: zielony (-73:-51 dBm)

 • przycisk do podstrony z możliwością wysłania SMS (pojawia się tylko w przypadku instalacji pakietu gnokii)
 • przycisk do podstrony z możliwością wysłania kodów USSD (pojawia się tylko w przypadku instalacji pakietu ussd159)
 • przycisk do podstrony z możliwością sprawdzenia pozostałego limitu danych (po zdefiniowaniu odpowiedniego parametru w konfiguracji)
 • przycisk z możliwością odświeżenia zawartości
 • przycisk z możliwością nawiązania/rozłączenia połączenia (pojawia się tylko jeżeli została zdefiniowana odpowiednia sekcja połączenia w /etc/config/network oraz nie została ustawiona opcja connect_button na 0)
Informacje szczegółowe po rozwinięciu:

 • siła sygnału: wynik CSQ - czyli to co jest odczytywane bezpośrednio z modemu
 • profil UMTS QoS: maksymalne możliwe wynegocjowane ze stacją bazową pasmo pobierania oraz wysyłania. Wyświetlany jest tylko jeżeli dany modem obsługuje to polecenie i połączenie jest aktywne
 • międzynarodowy identyfikator MCC oraz MNC
 • LAC - postać hex i dziesiętna
 • LCID - tzw. długi CID - postać hex i dziesiętna
 • RNC - postać hex i dziesiętna
 • eNodeB - postać hex i dziesiętna
 • RSCP - Received Signal Code Power
 • Ec/IO - Ratio of the received energy per chip
 • RSRP Reference Signal Received Power
 • RSRQ Reference Signal Received Quality
 • nazwa lokalizacji która jest jednocześnie linkiem, po kliknięciu wyświetla się Google Maps z zaznaczoną lokalizacją
 • nazwa urządzenia: producent i model

Informacje diagnostyczne    # 3ginfo-test

Siła sygnału

Dostępna jest także podstrona prezentująca samą siłę sygnału. Dane automatycznie odświeżane są co 3s. Adres podstrony: http://192.168.1.1:81/signal.html.

Problemy

 • wyświetla się "Brak urządzenia /dev/ttyUSB2!"
Brak poprawnie podanego urządzenia w /etc/config/3ginfo, system nie widzi modemu, ten port jest zajęty przez inny proces lub modem nie jest przełączony w odpowiedni tryb pracy.

 • brak wyświetlania danych - same kreski
Podane urządzenie w pliku konfiguracyjnym nie jest poprawnym interfejsem do modemu, modem nie odpowiada na tym interfejsie, ten port jest zajęty przez inny proces lub aktualnie nawiązanie jest połączenie.

 • wyświetlana jest tylko część informacji
Oznacza to tylko tyle, że modem nie jest kompatybilny ze wszystkimi poleceniami i wymaga innego sposobu komunikacji. Zobacz uwagę na początku dokumentu.

Historia zmian

 • 2016-04-10
- ignorowanie wyboru operatora (ręczny/automatyczny) dla modemów ZTE

 • 2016-02-23
- lepsza metoda wyszukiwania stanu interfejsu
- możliwość wyłączenie na stronie www przycisku połączenia

 • 2016-02-18
- pobieranie informacji o sile sygnału z różnych danych dla modemów HiLink (fix dla E3131)

 • 2016-02-09
- sprawdzenie istnienia wartości rssi dla modemów Huawei HiLink

 • 2016-01-13
- lepsze wyszukiwanie operatora dla modemów ZTE

 • 2015-12-13
- dodane skryptu dla Lycamobile

 • 2015-10-25
- lepsze wykrywanie sekcji sieci do której podłączony jest modem

 • 2015-10-17
- dodanie skryptu dla Virgin Mobile #Freemium

 • 2015-07-25
- parsowanie technologii z COPS bazując na TS 27.007 V10.4.0

 • 2015-05-05
- dodanie obsługi RSCP i Ec/IO dla modemów Huawei HiLink

 • 2015-04-30
- dodanie obsługi modułów SIMCom

 • 2015-04-21
- dodanie parametrów RSCP, Ec/IO, RSRP, RSRQ, wyróżnienie nazwy HiLink

 • 2015-04-17
- poprawki w obsłudze modemów Huawei HiLink

 • 2015-04-16
- dodanie obsługi modemów Huawei HiLink

 • 2015-02-07
- wybranie właściwej sekcji konfiguracyjnej network przy odczycie czasu połączenia
- możliwość odczytu operatora przy ręcznym wyborze sieci

 • 2015-02-05
- dodanie opcji konfiguracyjnej network pozwalającej na jawne określenie sekcji sieci związanej z modemem

 • 2014-11-22
- naprawa wyszukiwania danych z plikach btsearch.pl
- dodanie obsługi plików clf spakowanych gzip

 • 2014-06-08
- dodanie wyświetlania eNodeB dla połączeń LTE

 • 2013-12-19/20
- dodanie wyszukiwania interfejsu sieciowego wwan0/usb0, tym samym pokazywanie danych o statusie połączenia, czasie i przetransmitowanych danych dla połączeń NDIS/QMI

 • 2013-10-20
- zmiana skryptu odpytującego urządzenie, na potrzeby niektórych urządzeń, np Huawei E3276 - odczyt LAC/CID

 • 2013-09-08
- dodano opcję wykrywania interfejsów dla urządzeń Option
- dodano tworzenie dowiązań dynamicznych podczas instalacji pakietu
- usunięto zbędne pliki z wersji text

 • 2013-08-19
- aktualizowanie poziomu sygnału dla Garogoyle

 • 2013-08-16
- automatycznie wyszukiwanie interfejsów wykonuje się teraz "od tyłu" - dla większości modemów interfejs diagnostyczny jest po interfejsie komunikacyjnym, więc w ten sposób jest większa szansa znalezienia właściwego

 • 2013-08-15
- dostępny jest także plugin do Gargoyle prezentujący ten sam zakres informacji

 • 2013-08-14
- rozdzielenie pakietu na cześć tekstową i pozostały pakiet

 • 2013-06-06
- rozwiązanie problemu z wyświetlaniem lokalizacji która ma wykrzykniki w nazwie

 • 2013-04-30
- dodano możliwość automatycznego wykrywania urządzeń ACM
- dodano możliwość inne sposobu odczytu czasu połączenia

 • 2013-04-06
- modyfikacja skryptu odczytującego dane z modemu - powinny wyświetlać się szybciej
- mała modyfikacja skryptu limitu dla Orange Free na Kartę

 • 2013-02-14
- zmiany w sposobie obsługi technologii - powinny działać z modemami typu Huawei E122

 • 2013-01-06
- skrypt sprawdzający limit w mBank na kartę - pdu
- zmiany w kodzie obsługi modemów ZTE

 • 2012-12-09
- zmiana kodu sprawdzającego limit w Orange Free na Kartę (było: *100*1*2#, jest: *101*01#)

 • 2012-11-24
- skrypt sprawdzający limit w mBank na kartę

 • 2012-10-09
- ukończenie tłumaczeń programu, dochodzi dodatkowa opcja language

 • 2012-09-14
- automatyczne wykrywanie portu diagnostycznego
- modyfikacje przy odczycie profilu QoS

 • 2012-09-12
- skrypt sprawdzający limit w Orange Free na Kartę dla modemu MF100

 • 2012-09-11
- modyfikacja skryptu sprawdzającego limit w Orange Free na Kartę (obecnie jest tylko jedna wersja)

 • 2012-09-02
- przy braku operatora ma nie wyświetlać żadnych wartości

 • 2012-08-11
- uzupełnienie sprawdzania operatora dla modemów ZTE

 • 2012-08-05
- zastąpienie binarnego programu do konwersji PDU skryptem, dzięki czemu jest to bardziej uniwersalne
- lekka poprawa skryptów sprawdzających limit dla Play Fresh

 • 2012-07-30
- kolejne dostosowanie skryptów do bieżącej wersji Trunka (działa i Backfire i w Trunku)
- dodanie obsługi kodów USSD

 • 2012-07-24
- dostosowanie skryptów do bieżącej wersji Trunka (działa i Backfire i w Trunku)

 • 2012-06-23
- dodatkowy skrypt dla Blueconnect na kartę - PDU, autorstwa Krystiana Romaszewskiego

 • 2012-04-22
- przeniesienie informacji o operatorach do osobnego pliku, wyświetlanie MCC/MNC w każdym przypadku (o ile zostanie odczytany w modemu)

 • 2012-02-23
- dostosowanie skryptów do bieżącej wersji Trunka (działa i Backfire i w Trunku)

 • 2012-02-19
- wyświetlanie używanej technologii dla modemów Vodafone K3805-z (chip Icera)

 • 2011-10-06
- bardziej zaawansowanie wyszukiwanie sekcji połączenia w /etc/config/network, istotne dla systemów z kilkoma modemami GSM obsługiwanymi przez ten sam sterownik

 • 2011-09-16
- obsługa dodatkowego polecenia dla nowych modemów Huawei (wyświetlanie m.in. informacji o technologii LTE)

 • 2011-09-15
- wsparcie dla Cyfrowego Polsatu LTE
- dodatkowy skrypt dla Orange Free na Kartę - PDU
- zmiana nazwy pluginu na 3ginfo-plugin-pdu

 • 2011-09-03
- poprawa kodu js dla poprawnego działania z przeglądarką Chromium
- ujednolicenie wyglądu linków zewnętrznych
- nowa podstrona reprezentująca dynamicznie siłę sygnału

 • 2011-08-28
- bardziej zaawansowanie wyszukiwanie sekcji połączenia w /etc/config/network, istotne dla systemów z kilkoma modemami GSM

 • 2011-08-13
- dodatkowe polecenie pozwalające na sprawdzenie LAC/CID (niezbędne dla Aero2)

 • 2011-08-11
- poprawa skryptu uwzględniająca możliwość występowania w odpowiedzi modemu liter w różnych wielkościach
- dodatkowy skrypt sprawdzający limit dla Play Fresh
- dodatkowy plugin sprawdzający limit dla Play Fresh dla modemów odpowiadających w formacie PDU
- obsługiwany modem ZTE MF100

 • 2011-08-09
- aktualizacja skryptu sprawdzania limitu dla Pakietów Internetowych z Play Fresh
- dodano możliwość dekodowania wiadomości PDU
- drobne zmiany związane z Aero2

 • 2011-08-06
- bardziej poprawne wyświetlanie zawartości smsów na stronie

 • 2011-08-04
- dodano możliwość usuwania smsów z poziomu strony

 • 2011-08-03
- zmiany w skryptach, dodano możliwość wyświetlania lokalizacji po ręcznym pobraniu pliku z BTSami (patrz poniżej), po kliknięciu na nazwę wyświetla się lokalizacja w Google Maps.

 • 2011-07-16
- dodano nazwę sieci Aero2, wyświetlanie czasu trwania połączenia, ilości wysłanych i pobranych danych

 • 2011-05-20
- dodano do konfiguracji port nasłuchu demona www, dodano nazwę sieci T-Mobile (dawna Era)

 • 2011-05-14
- zmieniono mechanizm podania kodu PIN, wykrywania LCID/RNC, poprawki skryptu

 • 2011-02-01
- dostępna jest łatka do poprawnej obsługi Huawei K3765-HV. Jak ktoś chętny niech da znać (podziękowania dla Piotra Oleszczyka)

 • 2010-12-27
- sprawdzenie limitu dla Orange Free na Kartę

 • 2010-11-25
- wyświetlanie używanej technologii dla modemów Sierra Wireless, np Compass 889
- wyświetlanie używanej technologii dla modemów Novatel, np. Ovation MC990D
- sprawdzenie limitu dla Cyfrowego Polsatu

 • 2010-11-19
- dodanie opcji pincode do automatycznego rejestrowanie u operatora (odczytywana z konfiguracji sieci lub niezależnej opcji)

 • 2010-11-13
- wsparcie dla Cyfrowego Polsatu oraz modemów ZTE, np. MF668

 • 2010-11-04
- dodanie możliwości wyświetlania danych w postaci tekstowej

 • 2010-10-27
- dodanie wyświetlania informacji o RNC oraz Long CID

 • 2010-10-19
- dodanie wyświetlania nazwy urządzenia, uporządkowanie kodu w skryptach

 • 2010-10-18
- wsparcie dla urządzeń wykorzystujących sterowniki HSO - Option Icon 225 itp.

 • 2010-10-12
- uproszczenie podstawowego interfejsu, dodanie przycisku pozwalającego na połączenie/rozłączenie, przeniesienie większości informacji numerycznych do pozycji szczegółów.

 • 2010-10-05
- nowy interfejs z wykorzystaniem ajax: odczytywanie parametrów na bieżąco, odświeżanie tylko na żądanie, dodano status połączenia, wyświetlanie LAC/CID w postaci dziesiętnej po najechaniu myszą, możliwość wysyłania i odczytywania smsów.

 • 2010-09-19
- dodano możliwość sprawdzenia pozostałego limitu (MB) - obecnie tylko dla Play Fresh (Pakiety Internetowe 100MB/500MB/1GB)

 • 2010-09-01
- zmiana sposobu odpytywania urządzenia, wpływa na szybkość pobierania danych
- dodano szukanie lokalizacji wg krótkiego CID i operatora na portalu btsearch.pl

 • 2010-08-30
- dodano prosty interfejs do wysyłania smsów (wymaga instalacji pakietu gnokii)

 • 2010-08-29
- wyświetlanie dodatkowych informacji: LAC/CID, Profil UMTS QoS (podziękowania dla Patryka Jabłońskigo!)
- zmiany w skryptach: oczyszczenie kodu, sprawdzenie istnienia urządzenia oraz poprawności zwracanych parametrów
- kolorowanie wskaźnika siły sygnału

 • 2010-08-28
- wersja początkowa