System prostej konfiguracji
Ostatnia zmiana: 2017-02-18 20:53

Dawno temu powstał projekt "Szybka konfiguracja" którego celem miała być prosta konfiguracja podstawowych elementów systemu. Projekt ten został porzucony dawno temu przeze mnie; następstwem eksperymentów z własnym system był kolejny projekt "Dysk bezprzewodowy" który automatyzował większość czynności związanych z połączeniem internetowym. Obecnie projekty te zostały zastąpione programem easyconfig którego celem jest to samo co poprzednich projektów - konfiguracja podstawowych elementów systemu. Easyconfig w postaci obrazów MiFi używany jest przeze mnie z powodzeniem na małych/mobilnych routerach których zadaniem jest udostępnienie internetu np. przez modem komórkowy na USB, gdzie priorytetem jest szybkość i łatwość konfiguracji takiego połączenia internetowego.

Easyconfig może być jedynym środowiskiem graficznym (gui) zainstalowanym na routerze, ale może także współistnieć także wraz z innymi GUI (jak LuCI czy Gargoyle). Wykorzystuje elementy dostępne standardowo w OpenWrt/LEDE, nie pobiera online elementów niezbędnych do działania.

Dostęp do systemu:
- jeżeli jest jedynym gui: http://ip-lub-nazwa-routera, np: http://192.168.1.1
- jeżeli jest dodatkowym elementem systemu: http://ip-lub-nazwa-routera/easyconfig.html, np. http://192.168.1.1/easyconfig.html

Jeżeli serwer http pracuje na innym porcie należy odpowiednio dostosować adres wywołania.

Obsługa

Po wczytaniu strony pojawi się ekran logowania. Należy podać login i hasło użytkownika systemowego (najczęściej: root oraz jego hasło). System podzielony jest na dwie strony: "Status" oraz "Ustawienia". Poszczególne elementy na stronach podzielone są tematycznie w sekcje których opisy można znaleźć poniżej. System został zaprojektowany także do obsługi na małych ekranach (np. smartfonów), z tego też powodu wykorzystane zostały duże elementy wyboru czy przełączania opcji. Odświeżenie strony powoduje konieczność ponownego zalogowania się.Przykładowy wygląd stron na urządzeniu mobilnym

Zakładka "Status"

Modem

Wyświetla podstawowe informacje o parametrach modemu komórkowego: nazwa operatora, poziom sygnału i technologa połączenia. Sekcja wyświetlana jest w przypadku wybrania połączenia internetowego "Modem USB" typu "PPP", "QMI" lub "NCM".Internet

Ogólne parametry połączenia internetowego: czas trwania sesji, ilość danych wysłanych i pobranych. Sekcja wyświetlana tylko w przypadku wyboru jakiegoś typu podłączenia internetowego.Wi-Fi

Zawiera informacje o liczbie połączonych klientów bezprzewodowych.System

Podstawowe informacje o systemie: model routera, obciążenie (1m / 5m / 15m), czas działania systemu oraz wersja oprogramowania systemowego.Zakładka "Ustawienia"

Internet

Umożliwia wybranie typu połączenia internetowego. Liczba opcji uzależniona jest od wykrytych interfejsów i typów modemów:
- brak (bez połączenia internetowego)
- statyczny adres IP (dane wprowadzone ręcznie)
- dynamiczny adres IP (dane uzyskane z DHCP)
- Modem USB - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu ppp (3g)
- Modem USB - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu QMI
- Modem USB - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu NCM
- Modem USB - typu HiLink

Dla niektórych typów połączenia możliwe jest także wybranie ręcznego ustawienia serwerów DNS.


Przykładowa zawartość sekcji dla typu połączenia Modem USB (QMI)

Sieć lokalna

Adresacja wewnętrzna urządzenia oraz możliwość włączenia/wyłączenia serwera DHCP w sieci lokalnej (wykorzystywanego do przydzielania adresów dla połączonych klientów).Wi-Fi

Daje możliwość włączenia Wi-Fi, ustawienia nazwy sieci, kanału oraz sposobu zabezpieczenia sieci. Ilość sekcji uzależniona jest od ilości wykrytych interfejsów; dla routerów dwupasmowych wyświetlane są sekcje dla obu pasm.System

Daje możliwość zmiany hasła oraz ustawienia nazwy systemu.Instalacja pakietu

Pakiet będzie dostępny w moim repozytorium LEDE. Wymagane jest ok 120KB wolnej przestrzeni flash oraz miejsce na niezbędne zależności jeżeli nie ma ich jeszcze w systemie. Instalacja:


    # opkg update
    # opkg install easyconfig

Pliki instalowane są w katalogu /www oraz /www/easyconfig. Do działania niezbędny jest także serwer http (należy do zainstalować o ile nie było go wcześniej w systemie):


    # opkg install uhttpd
    # /etc/init.d/uhttpd enable

Należy upewnić się, że w konfiguracji serwera uhttpd znajduje się opcja ubus_prefix oraz że serwer udostępnia pliki z katalogu /www, np:


    # uci set uhttpd.main.ubus_prefix=/ubus
    # uci set uhttpd.main.home='/www'
    # uci commit uhttpd

przy założeniu że udostępnianiem stron www zajmuje się demon z sekcji main. Po instalacji należy zrestartować odpowiednie programy systemowe:


    # /etc/init.d/rpcd restart
    # /etc/init.d/uhttpd restart